Ikon för Rikstermbanken

paraffinserien

svensk term: paraffinserien
förklaring:

Paraffinserien demonstrerar hur molekylstorleken påverkar bl.a. kokpunkt och fysikaliska egenskaper.

Kolvätets benämning | Antal kolatomer i molekylen | Ämnets aggregationstillstånd vid rumstemperatur

metan | 1 | gas

etan | 2 | gas

propan | 3 | gas

butan | 4 | gas

pentan | 5 | vätska

hexan | 6 | vätska

heptan | 7 | vätska

oktan | 8 | vätska

bensin | 5–50 | vätska, mycket varierande sammansättning

fotogen | 15–50 | vätska

dieselolja | 20–75 | vätska

motorolja | 50–200 | tjockfluten vätska, varierande sammansättning

vaselin | 75–250 | pasta

vax | 200–2 000 | fast ämne, lättflytande smälta,

etenplast | 500–1 000 | lättflytande i smälta, sprött material

etenplast | 1 000–10 000 | medel flytbarhet, segt material

etenplast | > 100 000 | ej smältbar, mycket segt material

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007