Ikon för Rikstermbanken

olefin

svensk term: olefin
förklaring:

Olefin är ett samlingsnamn för alifatiska och alicykliska kolväten med en eller fler kol-kol dubbelbindningar.

anmärkning:

Olefiner framställs genom bl.a. krackning av petroleum. Dubbelbindningen genomgår mycket lätt olika typer av reaktioner som utnyttjas för framställning av bl.a. eten- och propenplaster.

exempel:

Exempel är eten, butadien och propen.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007