Ikon för Rikstermbanken

nedbrytningstillsatser

svensk term: nedbrytningstillsatser
förklaring:

En grupp additiv som har utvecklats under tryck av miljörörelser. Syftet med additiven var att plastmaterial som de blandats in i skulle få en begränsad, eller styrd, livslängd och spontant brytas ned till sina utgångsprodukter. Problemen med additiven var många, livslängden svår att kontrollera, priset var högt och acceptansen hos allmänheten låg.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007