Ikon för Rikstermbanken

nedbrytning

svensk term: nedbrytning
förklaring:

Kedjemolekyler som bygger upp plastmaterial kan oavsiktligt brytas ned av olika anledningar till, med tiden, allt kortare kedjeenheter. Ju längre en sådan process tillåts fortlöpa ju sämre egenskaper får materialet för att så småningom helt bli förstört. Nedbrytning kan orsakas av:

termisk påkänning: värme kan leda till nedbrytning av kedjorna. Såväl temperatur som tid samverkar.

mekanisk inverkan: malning, valsning, knådning, ultraljud etc. kan orsaka nedbrytning av kedjemolekylerna.

kemisk inverkan: den kritiska töjningen kan påverkas.

energirik strålning: UV-strålning (solljus), röntgenstrålning eller elektronbestrålning kan orsaka kedjebrott och hos en del material förnätning (härdning).

biologisk nedbrytning: mikroorganismer kan orsaka en nedbrytning, ur ekologisk synvinkel dock positivt att t.ex. förpackningsmaterial kan brytas ned biologiskt

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007