Ikon för Rikstermbanken

monomergjutning

svensk term: monomergjutning
definition:

förfarande för framställning av gjutna plastprodukter utifrån monomerer

anmärkning:

Monomeren bringas att härda genom inverkan av en härdare och katalysator eller genom inverkan av energirik strålning som solbestrålning eller UV-bestrålning. Reaktionen är förenad med relativt stor krympning och värmeutveckling. För att minska effekterna av detta löses ofta färdig polymer upp i monomeren. Vanliga material för monomergjutning är akryl- och esterplaster.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007