Ikon för Rikstermbanken

mjukgörare

svenska termer: mjukgörare
mjukningsmedel
definition:

ämne som har en mjukgörande inverkan på plastmaterial vid inblandning

anmärkning:

Mjukgörare har stor användning för mjukgörning av vinylplaster. Flera plastmaterial, t.ex. sådana som är baserade på stärkelse, dvs. hämtade från den biologiska sfären är mjukgjorda för att bli användbara i tekniska och andra sammanhang. Även plastmaterial som traditionellt används i tekniska sammanhang är beroende av viss mjukgörning för att kunna användas eller bearbetas. Exempel är PA 6 som för önskad flytbarhet och slagseghet är beroende av att en viss mängd oreagerad monomer finns kvar i materialet efter det att det framställts. Denna restmonomerhalt har betydelse för bl.a. de nämnda egenskaperna. Ett annat exempel är vatten som, när det absorberats i ett plastmaterial, kan betraktas som en mjukgörare. PA 6 och PA 66 är bra exempel på detta eftersom de har en hög absorption av fukt ur omgivande luft. Med ökad fukthalt går deras egenskaper från att vara hårda och spröda till att bli sega och mjuka.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007