Ikon för Rikstermbanken

migrering

svensk term: migrering
definition:

vandring av ämne mellan två material som är i kontakt med varandra eller till ytan av ett material

anmärkning:

Kontaktmigrering sker ofta vid användning av färgämnen som är lösliga i de två material som står i kontakt med varandra. Även mjukgörare kan vandra mellan två material. Ofta sker detta med färgförändringar som följd.

se även:
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007