Ikon för Rikstermbanken

metylpentenplast

svenska termer: metylpentenplast
metylpentenplast
definition:

delkristallin, ofärgad och transparent termoplast som är nära släkting till såväl eten- som propenplaster

anmärkning:

TPX har en relativt hög kristallitsmältpunkt som ligger kring 230 ℃.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007