Ikon för Rikstermbanken

melaminharts

svensk term: melaminharts
förklaring:

Benämning på härdbara hartser som framställs genom reaktion mellan melamin och formaldehyd. Melaminhartser används till pressmassor, impregnering av papper avsett för vidareförädling till laminat samt i form av kemiskt modifierade hartser som komponent i olika slag av syra- eller värmhärdande lacker. Melaminhartser är färglösa, gulnar inte med tiden och har mycket god nötningstålighet. De används i ytskiktet av bygglaminat och som golvlacker liksom i pressmassor för produkter som skall färgas i ljusa kulörer.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007