Ikon för Rikstermbanken

matris

svensk term: matris
definition:

det plastmaterial som i flytande form väter och impregnerar en fiberstruktur

anmärkning:

Matrisen är ansvarigt för att fibrerna binds i ett förutbestämt läge efter härdningsförloppet / avsvalningen och stelnandet samtidigt fyller ut mellanrummen mellan fibrerna så att en tät struktur bildas.

De vanligaste matrismaterialen är idag baserade på härdplaster. Även termoplastbaserade AP-produkter förekommer och blir allt vanligare i produktion av detaljer i större antal. Det vanligaste matrismaterialet är varianter av omättad esterplast (polyester).Andra härdplaster som används är epoxi-, feno-, silikon- och uretanplaster.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007