Ikon för Rikstermbanken

ljusstabilisator

svensk term: ljusstabilisator
definition:

additiv som ökar plastmaterials beständighet mot den nedbrytning som orsakas av solbestrålning

anmärkning:

Generellt gäller att solbestrålning av plastmaterial i de allra flesta fall resulterar i färgförändringar, att ytan blir matt, slagsegheten liksom och de övriga mekaniska egenskaperna sänks.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007