Ikon för Rikstermbanken

ljusbågsbeständighet

svensk term: ljusbågsbeständighet
förklaring:

Ljusbågsbeständigheten anger ett materials motståndskraft mot ljusbågar. Man mäter tiden innan materialet blir elektriskt ledande (kolbanebildning) eller på annat sätt förändras. Provet har betydelse för materialval i konstruktioner där elektriska ljusbågar kan uppkomma. Exempel är högspänningsbrytare som kontaktorer och brytare i ställverk.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007