Ikon för Rikstermbanken

laminat

svensk term: laminat
förklaring:

Laminat är produkter som framställts av olika skivformiga material genom sammanfogning av två eller flera skikt. Laminat kan vara såväl mjuka och flexibla, hårda och styva som tjocka eller tunna. Om slutprodukten består av endast två skikt kan det ändå benämnas laminat att de två skikten är någorlunda lika i tjocklek. Laminat används inom tre huvudområden: förpackningar, konstruktionsmaterial vid mekanisk bearbetning av detaljer, som bärare av elektronikkomponenter i olika apparater.

Laminat för tekniska ändamål, t.ex. bygg- eller elektroniklaminat kan vara uppbyggda på olika sätt. Man använder sig av bl.a. glasfiber- och aramidvävar, papper, liksom andra skivformiga material sammanbundna med ett för ändamålet lämpligt plastmaterial. Kolfiber används endast i mekaniska sammanhang eftersom de är elektriskt ledande. Som bindemedel används såväl termo- som härdplaster.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007