Ikon för Rikstermbanken

lågtrycksmetod

svensk term: lågtrycksmetod
förklaring:

Eftersom de här materialen med sina härdarsystem härdar utan krav på tryck (som vid Varmpressning) är man fri att tillverka stora detaljer utan hänsyn till dyrbara pressar och liknande anordningar. Pressmassor och förimpregnerade vävstrukturer, s.k. prepregs eller förimpregnerade mattor formas emellertid vanligen genom pressning i stålformar vid måttliga temperaturer mellan 120 och 150 ℃ och med låga tryck.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007