Ikon för Rikstermbanken

krypströmsbeständighet

svensk term: krypströmsbeständighet
förklaring:

Krypströmsbeständigheten anger ett materials beständighet mot bildning av elektriskt ledande kolbanor mellan två elektroder vid spänningar upp till 380 volt. En vattenlösning bestående av en 0,1 % av ammoniumklorid droppas mellan två elektroder som ligger an mot provytan. Avståndet dem emellan är 5 mm. Man bestämmer den högsta spänning där materialet kan motstå 50 droppar i följd utan att en elektriskt ledande kolbana bildas. Provet har främst betydelse för materialval till elektrisk utrustning i fuktig miljö.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007