Ikon för Rikstermbanken

konstruktionsplast

svensk term: konstruktionsplast
förklaring:

Benämningen är vanlig, men kan betraktas som diffus och ospecifik, för en grupp plastmaterial. I dagligt tal tänker man sig plastmaterial som bättre, än andra plastmaterial, kan motstå mekaniska, termiska eller kemiska påkänningar. Någon entydig definition för detta begrepp finns inte. Propenplast är ett exempel med dubbel tillhörighet. Ibland räknas materialet till basplasterna och ibland till konstruktionsplasterna beroende av i vilka produkter det används.

se även:
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007