Ikon för Rikstermbanken

konditionering

svensk term: konditionering
definition:

anpassning av material till en önskad jämvikt med t.ex. en viss atmosfär

anmärkning:

Vanligen konditioneras amidplasterna PA6 och PA 66 till en fuktjämvikt med 65 % RH vid en behandling i varmvatten i anslutning till tillverkningen. Orsaken är i fallet med de två amidplasterna är att de har en hög total vattenabsorption, kring 9 %, vid mättnad. Dessutom att fukthalten varierar med omgivande lufts relativa fuktinnehåll. De två materialens dimensioner och mekaniska egenskaper varierar starkt med fukthalten. Det är tveksamt om konditionering av amidplaster ger det utbyte som förväntas eller motsvarar kostnaderna. Fukthalten i materialen kommer under användningstiden att variera trots konditioneringen som om ingen konditionering ägt rum. Metoden och kostnaderna för densamma kan ändå berättigas i en del mycket speciella fall. Det är t.ex. om det vid montage krävs en viss töjbarhet hos materialet eller att vissa toleranser innehålls. Men en förutsättning är då att de konditionerade detaljerna transporteras och lagras i helt fukt- och ångtäta förpackningar.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007