Ikon för Rikstermbanken

kolväte

svensk term: kolväte
definition:

grupp kemiska föreningar som är uppbyggda av kol- och väteatomer

anmärkning:

De flesta plastmaterialen är uppbyggda av kolväten med eten- och propenplaster som typiska representanter.

exempel:

Exempel på andra kända kolväteväteföreningar är naturgas, råolja, bensin, dieselolja, fotogen, smörjolja, vaselin och syntetiska vaxer.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007