Ikon för Rikstermbanken

kemisk nedbrytning

svensk term: kemisk nedbrytning
definition:

inverkan av yttre faktorer som förändrar plastmaterial, deras kemiska uppbyggnad och allmänna egenskaper på ett icke reversibelt sätt

anmärkning:

Faktorer som kan orsaka kemisk nedbrytning energirik strålning (t.ex. gammastrålning, elektroner, neutroner, joner, röntgenstrålning), kemikalier, väder, ljus, mikroorganismer, värme (höga bearbetningstemperaturer och långvarig exponering i höga driftstemperaturer).

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007