Ikon för Rikstermbanken

kemisk koppling

svensk term: kemisk koppling
definition:

åtgärd, oftast inblandning av ämne, som ökar vidhäftningen mellan lack och underlag eller plastmaterial och fyll- eller armeringsmedel

anmärkning:

De vidhäftningsförbättrande ämnena kan vara olika slag av polymerer men också ofta metallorganiska föreningar baserade på kisel, titan eller zirkonium. Syftet är att förbättra bl.a. mekaniska egenskaper, väder och vattenbeständighet hos kompositer eller att öka vidhäftning mellan t.ex. plastskikt och metall.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007