Ikon för Rikstermbanken

kaseinplast

svensk term: kaseinplast
förklaring:

Kaseinplaster är härdplaster och framställs genom reaktion mellan kasein, dvs. mjölkprotein, och formaldehyd. De hör till den grupp plastmaterial som tidigast kom till användning. Redan i mitten av 1800 talet tillverkades exklusiva föremål av konsthorn som kaseinplast då kallades. Senare tillverkades skjortknappar, spännen och liknande av kaseinplast. Eftersom kaseinplast är en biologiskt härledd produkt har intresse riktats i syfte att utveckla materialgruppen ytterligare på senare år.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007