Ikon för Rikstermbanken

kallhärdande system

svensk term: kallhärdande system
förklaring:

Kallhärdande system är uppbyggda av härdare som aktiveras vid rumstemperatur av aktivatorer, även kallade acceleratorer.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007