Ikon för Rikstermbanken

jonomer

svensk term: jonomer
definition:

transparent termoplast på bas av eten och karboxylhaltiga monomerer med en låg halt av vissa metalljoner som bidrar till en viss, s.k. fysikalisk, förnätning

anmärkning:

Jonomerer kan bearbetas som termoplaster. De är helt transparenta och har mekaniska egenskaper som påminner om de hos PE-LD. med undantag för att de är mer elastiska, har högre riv- och punkteringsstyrka samt har en god vidhäftning mot andra material. Jonomerer används till bl.a. transparent förpackningsfilm, rörledningar, behållare och formgods som t.ex. elektronikdetaljer.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007