Ikon för Rikstermbanken

isocyanat

svensk term: isocyanat
definition:

ämne som vanligtvis är flytande vätskor vid rumstemperatur och som vid blandning med ett hydroxylhaltigt ämne som t.ex. en polyol ger upphov till polyuretaner

anmärkning:

De vanligaste typerna av isocyanat är: MDI, metylendiisocyanat, NDI, naftalendiisocyanat, TDI. toluendiisocyanat.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007