Ikon för Rikstermbanken

intumesensfärg

svensk term: intumesensfärg
definition:

färg eller ytbehandling innehållande ämnen som vid brand eller stark uppvärmning jäser upp till en cellulär struktur som förkolas och därigenom bildar ett brandskyddande isolerskikt

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007