Ikon för Rikstermbanken

inre spänningar

svenska termer: inre spänningar
egenspänningar
definition:

drag- eller tryckspänningar som uppstått i plastdetaljers väggar under och efter formningen

anmärkning:

Vid t.ex. varmformning sträcks det plastiskt formbara, men osmälta materialet. Det uppkommer då orientering av plastmaterialets kedjemolekyler som i sin tur ger upphov till inre spänningar. Vid såväl form- som strängsprutning uppkommer likartad orientering och därav orsakade spänningar. Dessutom uppkommer spänningar i godsväggarnas tvärsnitt orsakade av avsvalnings- och därmed sammanhängande materialkrympning efter det materialet fyllt formen.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007