Ikon för Rikstermbanken

imidplast

svensk term: imidplast
förklaring:

Imidplaster är en grupp amorfa plastmaterial med hög värme-, åldrings- och kemikaliebeständighet. Imidplasterna är begränsat användbara i miljöer med hetvatten och ånga då materialen lätt hydrolyseras. De har goda dielektriska egenskaper liksom god nötningstålighet och tålighet mot energirik strålning. Imidplaster kan framställas som såväl termo- som härdplaster. De två grupperna är dock svåra att skilja åt då nedbrytningstemperaturen ofta ligger under det temperaturintervall där termoplastisk bearbetning kan äga rum. En konsekvens av detta är att framställningen av formgods endast kan ske genom att de ännu smältbara förprodukterna kan slutreageras i sina slutgiltiga formar. Processen är långsam och omständlig varför formgods av imidplaster är mycket dyra. Kemiska varianter av imidplaster som t.ex. amid-imidplaster har en lägre värmetålighet än de rena imidplasterna. De kan därför bearbetas till olika artiklar genom exempelvis formsprutning eller strängsprutning.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007