Ikon för Rikstermbanken

harts

svensk term: harts
förklaring:

Vanligt vedertagen benämning på härdplastråvaror innan de har härdat. Harts i den här bemärkelsen kan vara såväl flytande som fast vid rumstemperatur. I vidare bemärkelse avses med harts naturbaserad eller syntetiska, fasta till halvfasta, organiska ämnen.

Begreppet harts avser mer ett fysikaliskt tillstånd än någon speciell kemisk uppbyggnad.

exempel:

Exempel på sådana produkter hämtade från naturen är bärnsten, dammar, kopal, mastix, schellack och trähartser från träkåda.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007