Ikon för Rikstermbanken

härdning

svensk term: härdning
användningsområde: i plastsammanhang
definition:

genomförande av en kemisk reaktion i syfte att framställa en härdplast

anmärkning:

Andra vanliga begrepp för ”härda” är tvärbindning och förnätning.

se även:
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007