Ikon för Rikstermbanken

glasfiberarmerad esterplast

svensk term: glasfiberarmerad esterplast
definition:

glasfiberarmerad härdplast där matrisen är en omättad esterplast

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007