Ikon för Rikstermbanken

galon

svensk term: galon
förklaring:

Handelsnamn för väv som belagts med mjukgjord PVC.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007