Ikon för Rikstermbanken

fyllmedel

svensk term: fyllmedel
förklaring:

Fyllmedel tjänar syftet att modifiera egenskaperna hos plastmaterial. Tidigare användes fyllmedel huvudsakligen i härdplaster men är numera vanliga också i termoplaster. Fyllmedel utgörs av pulverformiga ämnen som kan vara av organiskt såväl som oorganiskt ursprung.

Fyllmedlen påverkar mekaniska egenskaper med ökad styvhet och ibland också ökad hållfasthet. En viktig egenskap är att de minskar formkrympningen hos de material de är inblandade i. En tumregel säger att fyllmedlet överför delar av sina karakteristiska egenskaper till det plastmaterial det blandas in i.

exempel:

Exempel på organiska fyllmedel är träeller cellulosapulver medan exempel på oorganiska är krita, talk och kaolin.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007