Ikon för Rikstermbanken

formsprutning

svensk term: formsprutning
förklaring:

Formsprutning är den viktigaste metoden för framställning av plastdetaljer. Metoden används för bearbetning av termoplaster men är i dag användbar även för termoelaster, härdplaster och elaster. Alla vanliga plastmaterial kan bearbetas genom formsprutning; homogena såväl som cellulära liksom material med fyllmedel eller fiberarmering. De första formsprutmaskinerna var uppbyggda som kolvsprutmaskiner.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007