Ikon för Rikstermbanken

formsläppmedel

svensk term: formsläppmedel
definition:

ämne som anbringas på formar för att underlätta avformningen

anmärkning:

Används huvudsakligen vid formpressning av härdplaster. Bör undvikas i möjligaste mån vid formsprutning eller annan formning av termoplaster. Speciellt varnas för användning, utan föregående provning, vid amorfa termoplaster.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007