Ikon för Rikstermbanken

formpressning

svensk term: formpressning
förklaring:

Formpressning används i huvudsak för härdplaster. Pressmassan i form av pulver. gryn, tabletter eller deg placeras i den varma formen. Formen är monterad i en press som kan såväl försluta formhalvorna med stor presskraft som dra isär dem efter slutförd härdning. Formtemperaturen kan variera mellan dryga 100 och 200 ℃. Processen är tämligen långsam bl.a. därför att härdningen är svår att påskynda. Dessutom bildas relativt mycket grader som måste bearbetas bort efter pressningen.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007