Ikon för Rikstermbanken

formgods

svensk term: formgods
definition:

produkter som tillverkats genom formning i en form

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007