Ikon för Rikstermbanken

formbeständighet i värme

svensk term: formbeständighet i värme
förklaring:

Förfaranden att mäta hur material formförändras under inverkan av samtidig mekanisk påkänning och värmebelastning enligt standardiserade förfaranden. De vanligaste metoderna för bestämning av värmebeständighetstemperaturen är

1. HDT-temperatur ”(heat distorsion temperature”)

2. ISO 75

3. Martens

4. Vicat

5. under tryck enligt DIN 40 634

På grund av olikheter i metoderna är inte värdena generellt överförbara dem emellan. Inte heller är det alltid möjligt att dra slutsatser om ett materials långtidsegenskaper under inverkan av värme.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007