Ikon för Rikstermbanken

folie

svensk term: folie
definition:

böjlig formvara med liten tjocklek i förhållande till längd och bredd med tjocklek mellan 0,25 och 2,0 mm

anmärkning:

Vid tunnare produkter är benämningen ”film”; vid tjockare än 2,0 är benämningen ”skiva”.

se även:
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007