Ikon för Rikstermbanken

flytgjutning

svenska termer: flytgjutning
intrusion
förklaring:

Tillämpas vid formsprutning av tjockväggiga detaljer. Principen är att skruven i en formsprutmaskin i sitt bakersta läge startar rotationen och därigenom matar in plastsmältan i formen. Rotationen fortgår till dess formen är näst intill fylld. Skruven bringas då att starta insprutningsfasen. Formen fylls därigenom och ett eftertryck läggs på materialet under det att det stelnar i formen.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007