Ikon för Rikstermbanken

fluorplaster

svensk term: fluorplaster
förklaring:

I fluorplasterna är väteatomerna i molekylkedjornas kolvätestruktur helt eller delvis utbytta mot fluorväteatomer. Trots att materialen i den här gruppen är relativt dyra är de tack vare en rad goda egenskaper mycket intressanta. De är i regel mycket beständiga mot kemikalier, lösningsmedel och energirik strålning (t.ex. solstrålning). Med ökad andel väteatomer som ersatts med fluoratomer följer att kemikalieresistensen och smälttemperaturen ökar. Vid fullständigt utbyte, som i fallet med PTFE, är materialet inte längre smältbart. PTFE formas till formgods i relativt långsamma i press-, sinterförfaranden.

exempel:

Exempel på kommersiella fluorplaster med varierande fluorhalt är:

PTFE tetra-fluor-etenplast (en vanlig benämning är Teflon)

ETFE eten-tetra-fluor-etenplast

FEP fluor-eten-propenplast

PFA per-fluor-alkoxyplast

CTFE klor-tri-fluor-etenplast

PVF (poly)vinyl-fluoridplast

PVDF (poly)vinyliden-fluoridplast

ECTFE eten-klor-tri-fluor-etenplast.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007