Ikon för Rikstermbanken

flock

svensk term: flock
förklaring:

Benämning inom AP området på huggen glasfiber i som inte är bunden utan föreligger i ”lösvikt”.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007