Ikon för Rikstermbanken

flamsprutning

svensk term: flamsprutning
definition:

metod där plastmaterial i pulverform tvingas igenom en flamma

anmärkning:

Det smälter därvid och sprutas på ett förvärmt underlag där det flyter samman till ett sammanhängande skikt. Skikttjocklekar mellan 0,5 och 1,0 mm är vanligt att man uppnår. Skikttjockleken blir tjockare med fler besprutningar. Risken är dock stor att skikten kan släppa eller spricka på grund av spänningar i materialet. Flamsprutning används för att skydda behållare eller andra produkter från kemikalieangrepp.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007