Ikon för Rikstermbanken

flampunkt

svensk term: flampunkt
definition:

den lägsta temperatur där ett ämne, eller ångor av detsamma, kan antändas

anmärkning:

Flampunkter för ett antal vanliga lösningsmedel mjukgörare och plastmaterial:

aceton under −10 ℃

pentan under −10 ℃

etylalkohol 6,5 ℃

metylalkohol 12 ℃

lackbensin lägst 21 ℃

terpentin 30–35 ℃

dibutylftalat 160 ℃

trikresylfosfat 230 ℃

melaminharts 600 ℃

fenolharts 550 ℃

styrenplast 500 ℃

PVC 455 ℃

amidplast 425 ℃

omättad esterplast 420 ℃

etenplast 350 ℃

furuträ 260 ℃

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007