Ikon för Rikstermbanken

filmlaminat

svensk term: filmlaminat
förklaring:

Genom att laminera plastfilmer med olika egenskaper och metallfolier kan filmlaminat framställas med egenskaper som enskilda plastmaterial inte kan åstadkomma. Ett exempel är förpackningar för kaffe. I det fallet ger ett laminat av tre skikt den önskade slutprodukten. De olika skikten av PA, PE-LD och AL-folie lamineras till en arom- och gastät, stark och svetsbar slutprodukt. PA ger hög rivstyrka men hög syregenomsläpplighet

PE-LD ger värmesvetsbarhet men har låg hållfasthet

AL-folie ger hög täthet för aromämnen.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007