Ikon för Rikstermbanken

filmblåsning

svensk term: filmblåsning
definition:

tillverkning av film genom extrudering av slang av termoplastiskt material som genom att blåsas upp med övertryck av luft sträcks, formas och kyls. I omedelbar anslutning till processen kan olika slag av efterbearbetning ske. Exempel är att filmblåsan skärs upp till enkelfolie eller att blåsan stansas och svetsas till påsar eller bärkassar.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007