Ikon för Rikstermbanken

fibriller (1)

svensk term: fibriller (1)
användningsområde: inom AP industrin
definition:

enkelfiber av glas som sammanlagda med andra fibriller bildar garn eller roving

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007