Ikon för Rikstermbanken

fiberlindning

svensk term: fiberlindning
förklaring:

Förimpregnerade rovingsträngar. med eller utan band, lindas på en dorn med den önskade geometrin. Vid tillverkning av rör och tankar kombineras lindning med fibersprutning. Kollapsande dornar används ofta vid tillverkning av hålkroppar.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007