Ikon för Rikstermbanken

fiberarmerad härdplast

svenska termer: fiberarmerad härdplast
fiberarmerad plast
definition:

material som består av fibrer och matris (bindemedel)

anmärkning:

Fibrerna ger den mekaniska styrkan medan matrisens uppgift är att binda samman fibrerna till en given struktur. Fiberarmerade härdplaster har ofta ett ytskikt, ett s.k. gelcoatskikt, som påminner om ett lackskikt. Det består av ett harts innehållande pigment och eventuella fyllmedel. Det här skiktet ger produkten en infärgad och slät yta, samtidigt som det ger ett visst skydd för den underliggande fiberarmerade delen. Egenskaperna hos fiberarmerade plaster bestäms av typ och halt av fiber, matris, fiberriktning och av produktionsmetoden.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007