Ikon för Rikstermbanken

fenylensulfidplast

svenska termer: fenylensulfidplast
PPS
definition:

delkristallin termoplast med hög formstabilitet, styvhet, värme-, kemikalie- och lösningsmedelstålighet

anmärkning:

PPS är i smält tillstånd lättfytande och kan därför fylla ut tunnväggiga detaljer med intrikata

geometrier. PPS marknadsförs oftast med inblandning av korta glasfiber eller pulverformiga oorganiska fyllmedel. Materialet har användning inom områden där stor värme- och kemikalietålighet eftersträvas liksom inom den finmekaniska industrin. Komponenter i armbandsur är exempel på finmekaniska produkter.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007