Ikon för Rikstermbanken

fenollim

svensk term: fenollim
definition:

lim med varierande sammansättning där reaktionsprodukter av fenol är en komponent och huvudbeståndsdel

anmärkning:

Används till stor del inom den industri som arbetar med träförädling, t.ex. framställning av limträbalkar.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007